• Gratis Versand ab 50€
  • Vor 22:00 bestellt, Versand am selben Tag
  • Zahlung per Rechnung
Perfacs boktorbestrijdingsmiddel, 5 liter

Perfacs boktorbestrijdingsmiddel, 5 liter

Artikelnummer: B2904

€49,95

Im Warenkorb
Vor 22:00 bestellt, Versand am selben Tag
Wir versenden nach Deutschland und Österreich.

Gratis verzending

  • Bestrijdt alle boktor
  • Nawerking van 10 jaar
  • Voldoende voor 40m2

Dit boktorbestrijdingsmiddel heeft een nawerking van 10 jaar en kan door iedereen makkelijk gebruikt worden. Met deze inhoud kunt u 40 m² preventief en 20m² curatief behandelen.

Perfacs - Bestrijdt boktor zeer snel

Bij een preventieve behanding heeft u minder bestrijdingsmiddel nodig omdat er dan geen active houtworm is. Bij een curatieve behandeling is er wel boktor aanwezig en heeft u dus meer bestrijdingsmiddel nodig.

 

Perfacs boktormiddel is kant-en-klaar en heeft een nawerking van 10 jaar, dus als u het hout heeft behandeld met dit boktorbestrijdingsmiddel komt er 10 jaar geen houtworm of boktor meer in het hout.

U dient hout eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden. Bij aantasting door de boktor moet u eerst de boorgangen open steken en het aanwezige boormeel zoveel mogelijk uitborstelen. Voordat u het hout met het boktormiddel behandelt, eerst de aanwezige beits, verf of waslagen verwijderen.

Voor goede bestrijding van houtworm of boktor adviseren wij u dit met één van onze drukspuiten te doen. Dit omdat het houtwormmiddel dan goed over het hout verdeeld wordt. U kunt dit middel ook toepassen met een kwast of een roller. Als u houtworm of boktor binnen gaat bestrijden adviseren wij altijd om een filter en masker op te doen.

Na de bestrijding dient u regelmatig het hout te controleren(in ieder geval 1 jaar na bestrijding). Mocht er nog steeds houtworm of boktor aanwezig zijn dan dient het hout op de plaatsen waar u nog boormeel aantreft  plaatselijk opnieuw behandeld te worden.

Spezifikationen

Gewicht4200 gr
Inhalt5 liter
Ausreichend für40 m2 preventief en 20 m2 curatief
Maße in cm19 x 16 x 23
Wirkstoff(e)Permethrin
Wirkstoffgehalt2 g/l
EAN8712988002076
MarkeEdialux
Zulassungsnummer12799 N
SicherheitsdatenblattPerfacs boktomiddel.pdf
Wirkt gegenBoktor en houtworm

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

 

Gevarenaanduidingen

CodeAanduiding
H410Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H304Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
EUH066Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.

 

Veiligheidsaanbevelingen

CodeAanduiding
P102Buiten het bereik van kinderen houden.
P270Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P101Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P331GEEN braken opwekken.
P273Voorkom lozing in het milieu.
P280Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P262Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301 + P310NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

 

Stoffen

CAS-nummer 52645-53-1Permethrin
  
Bijzonderheden 
Kindveilige sluitingJa
Tastbare aanduidingJa
Ungeziefer selbst bekämpfen - Ungeziefershop.de

Leiden Sie an Ungeziefer?

Leiden Sie unter Ungeziefer? Ungeziefershop hat die besten Produkte, um Schädlinge selbst zu bekämpfen. In unserem Webshop finden Sie professionelle Produkte für fast alle Schädlinge.

Alle Produkte
Vielgestellte Fragen - Ungeziefershop.de

Viel gestellte Fragen

Haben Sie spezielle Fragen oder wünschen Sie eine individuelle Beratung? Unsere Spezialisten beraten Sie Kompetent und beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Produktes. Stellen Sie Ihre Frage schnell und einfach in unserem Chat.

Alle fragen
Bewertungen Ungeziefershop

Bewertungen

Bei Ungeziefershop möchten wir, dass unsere Kunden zufrieden sind und alle unsere Kunden die Möglichkeit haben, uns zu bewerten. Sehen Sie sich schnell alle Bewertungen an und sehen Sie, wie zufrieden unsere Kunden sind!

Anzeigen
Der Spezialist Mäuse und Ratten Klebefallen - Ungeziefershop.de

Der Klebefallen spezialist

Leiden Sie an Mäusen oder Ratten? Dann haben wir die Lösung! Unsere Klebefallen werden in ganz Deutschland verkauft. Die Klebefallen sind einfach zu installieren und sehr effektiv.

Direkt Bestellen
Oben